– konstrukcje szablonów wyjściowych (constructing of first patterns),
– stopniowanie szablonów (gradation of patterns),
– układy kroju wraz z optymalizacją zużycia tkaniny (drawing cut with the optimization of fabric consumption),
– wydruki na papierze klejowym o szerokości do 180 cm (prints on adhesive paper with a width of 180 cm),
– szablony w pliku lub na tekturze wielokrotnego użytku (patterns in file or from pressboard),
– doradztwo technologiczne i organizacji produkcji (technology consulting and production support),

– nadzór jakościowy (quality superintendence),

– pośrednictwo w produkcji (agency of production)